Каталог документов online


ГОСТ (Державний Стандарт)
ГОСТ 1.5-2001. Стандарти міждержавні, правила і рекомендації по міждержавній стандартизації. Загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення, змісту і позначення
ГОСТ 10037-83.Автоклави для будівельної індустрії. Технічні умови
ГОСТ 10178-85 (СТ СЭВ 5683-86). Портландцемент и шлакопортландцемент. Технічні умови (скасовано-наказ Держкоммістобудування України N 178 від 03.10.96)
ГОСТ 103-76* (СТ СЭВ 3900-82). Смуга сталева гарячекатана. Сортамент
ГОСТ 10352-80*. Вироби вогнетривкі шамотні для топок котлів судів морського флоту. Технічні умови
ГОСТ 10354-82. Плівка поліетиленова. Технічні умови
ГОСТ 10456-80. Пластмаси. Метод визначення поводження пластмас при контакті з розпеченим стрижнем
ГОСТ 1050-88. Сталь якісна і високоякісна. Сортовий і фасонний прокат, калібрована сталь
ГОСТ 10505-76. Канати сталеві закриті підйомні. Технічні умови
ГОСТ 10506-76. Канати сталеві закриті підйомні. Сортамент
ГОСТ 10617-83.Котли опалювальні теплопродуктивністю від 0,10 до 3,15 МВт. Загальні технічні умови
ГОСТ 10629-88 . Шпали залізобетонні попередньо напружені для залізниць колії 1520 мм. Технічні умови. виправлення (ИУС 5-90)
ГОСТ 10632-89. Плити деревностружкові. Технічні умови
ГОСТ 10704-91. Труби сталеві електрозварні прямошовні. Сортамент
ГОСТ 10705-80. Труби сталеві електрозварні. Технічні умови
ГОСТ 10706-76 (СТ СЭВ 489-77). Труби сталеві електрозварні прямошовні. Технічні вимоги
ГОСТ 10707-80. Труби сталеві електрозварні холоднодеформовані. Технічні умови
ГОСТ 10807-78 . Знаки дорожні. Загальні технічні умови
ГОСТ 10885-85. Сталь листова гарячекатана двошарова корозійностійка. Технічні умови
ГОСТ 11262-80. Пластмаси. Метод випробування на розтягування
ГОСТ 11474-76. Профілі сталеві гнуті. Технічні умови
ГОСТ 11506-73*. Бітуми нафтові. Метод визначення температури розм'якшення по кільцю і кулі
ГОСТ 11507-78*. Бітуми нафтові. Метод визначення температури крихкості по Фраасу
ГОСТ 1153-76 . Кронштейни для вмивальників і мийок. Технічні умови. Виправлення (ИУС 11-87)
ГОСТ 1153-76 . Кронштейни для вмивальників і мийок. Технічні умови. Виправлення (ИУС 6-87)
ГОСТ 1153-76 . Кронштейни для вмивальників і мийок. Технічні умови. Виправлення (ИУС 7-88)
ГОСТ 11533-75. Зварка, паяння і термічне різання металів
ГОСТ 11534-75. Ручна дугова зварка. З'єднання зварні під гострими і тупими кутами. Основні типи, конструктивні елементи і розміри
ГОСТ 11955-82. Нафтові дорожні рідкі бітуми. Технічні умови
ГОСТ 11969-79 (СТ СЭВ 2856-81) . Зварювання плавленням. Основні положення і їх позначення
ГОСТ 12.0.003-74. Небезпечні й шкідливі виробничі фактори. Класифікація
ГОСТ 12.1.001-89. Ультразвук
ГОСТ 12.1.002-84. Електричні поля промислової частоти. Припустимі рівні напруженості й вимоги до проведення контролю на робочих місцях
ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ. Шум. Загальні вимоги безпеки
ГОСТ 12.1.003-83. Шум
ГОСТ 12.1.004-91. Пожежна безпека
ГОСТ 12.1.005-88. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони
ГОСТ 12.1.006-84. Електромагнітні поля радіочастот. Припустимі рівні на робочих місцях і вимоги до проведення контролю
ГОСТ 12.1.009-76. ССБТ. Електробезпека. Терміни і визначення
ГОСТ 12.1.010-76*. ССБТ. Вибухобезпечність. Загальні вимоги
ГОСТ 12.1.012-90. Вібраційна безпека
ГОСТ 12.1.012-90. ССБТ. Вібраційна безпека. Загальні вимоги
ГОСТ 12.1.013-78 . ССБТ. Будівництво. Електробезпека. Загальні вимоги
ГОСТ 12.1.014-84. Метод вимірювання концентрацій шкідливих речовин індикаторними трубками
ГОСТ 12.1.016-79*. ССБТ. Повітря робочої зони. Вимоги до методик вимірювання концентрацій шкідливих речовин
ГОСТ 12.1.018-93. Пожежовибухобезпека статичної електрики
ГОСТ 12.1.019-79. ССБТ. Електробезпека. Загальні вимоги і номенклатура видів захисту
ГОСТ 12.1.023-80. Шум. Методи встановлення значень шумових характеристик стаціонарних машин
ГОСТ 12.1.027-80. ССБТ. Шум. Визначення шумових характеристик джерел шуму в ревербераційному приміщенні. Технічний метод
ГОСТ 12.1.029-80. ССБТ. Засоби і методи захисту від шуму. Класифікація
ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. Електробезпека. Захисне заземлення. Занулення
ГОСТ 12.1.031-81. Лазери. Методи дозиметричного контролю лазерного випромінювання
ГОСТ 12.1.033-81*. ССБТ. Пожежна безпека. Терміни і визначення
ГОСТ 12.1.035-81. Обладнання для дугового й контактного електрозварення. Припустимі рівні шуму й методи вимірів
ГОСТ 12.1.036-81. ССБТ. Шум. Допустимі рівні в житлових і суспільних будівлях
ГОСТ 12.1.038-82. Будівництво. Електробезпека. Гранично допустимі значення напруг дотику і струмів
ГОСТ 12.1.040-83. Лазерна безпека. Загальні положення
ГОСТ 12.1.041-83. ССБТ. Пожаровибухонебезпечність горючого пилу. Загальні вимоги
ГОСТ 12.1.044-89. Пожежовибухонебезпека речовин і матеріалів
ГОСТ 12.1.045-84. Електростатичні поля, припустимі рівні на робочих місцях і вимоги до проведення контролю
ГОСТ 12.1.114-82. Пожежні машини й обладнання.
ГОСТ 12.2.002-91. Техніка сільськогосподарська
ГОСТ 12.2.003-91. Оборудование производственное. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.2.007.0-75*. (Система стандартів безпеки праці.) Вироби електротехнічні. Загальні вимоги безпеки
ГОСТ 12.2.019-86. Трактори й машини самохідні сільськогосподарські
ГОСТ 12.2.028-84. Вентилятори загального призначення. Методи визначення шумових характеристик.
ГОСТ 12.2.030-2000. Машини ручні. Шумові характеристики. Норми. Методи випробувань
ГОСТ 12.2.037-78. Техніка пожежна
ГОСТ 12.2.047-86. Пожежна техніка
ГОСТ 12.2.049-80. Обладнання виробниче. Загальні ергономічні вимоги
ГОСТ 12.2.051-80. Обладнання технологічне ультразвукове. Вимоги безпеки
ГОСТ 12.2.061-81. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки до робочих місць
ГОСТ 12.2.063-81. ССБТ. Арматура промислова трубопровідна. Загальні вимоги безпеки
ГОСТ 12.2.064-81. Органи керування виробничим обладнанням. Загальні вимоги безпеки
ГОСТ 12.2.120-88. Кабіни й робочі місця операторів тракторів, самохідних будівельно-дорожніх машин, одноосьових тягачів, кар'єрних самоскидів і самохідних сільськогосподарських машин
ГОСТ 12.2.124-90. ССБТ. Устаткування продовольче. Загальні вимоги безпеки
ГОСТ 12.3.002-75. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки
ГОСТ 12.3.003-86. Роботи елекрозварювальні. Вимоги безпеки
ГОСТ 12.3.004-75. Термічна обробка металів. Загальні вимоги безпеки
ГОСТ 12.3.005-75. Роботи фарбувальні. Загальні вимоги безпеки
ГОСТ 12.3.018-79.ССБТ. Системи вентиляційні. Методи аеродинамічних випробувань
ГОСТ 12.3.020-80. Процеси переміщення вантажів на підприємствах
ГОСТ 12.3.025-80. Обработка металлов резанием. Требования безопасности
ГОСТ 12.3.026-81. Роботи ковальсько-пресові. Вимоги безпеки
ГОСТ 12.3.031-83. Роботи із ртуттю. Вимоги безпеки
ГОСТ 12.3.032-84*. ССБТ. Роботи електромонтажні. Загальні вимоги безпеки
ГОСТ 12.3.034-84. Роботи по захисту деревини. Загальні вимоги безпеки
ГОСТ 12.3.035-84 . ССБТ. Будівництво. Роботи фарбувальні. Вимоги безпеки
ГОСТ 12.3.035-84. Роботи фарбувальні
ГОСТ 12.3.036-84. Газополум'яна обробка металів
ГОСТ 12.3.038-85 . ССБТ. Будівництво. Роботи з теплової ізоляції устаткування і трубопроводів. Вимоги безпеки
ГОСТ 12.3.039-85. Плазмова обробка металів. Вимоги безпеки
ГОСТ 12.3.046-91. ССБТ. Установки пожежогасіння автоматичні. Загальні технічні вимоги
ГОСТ 12.4.009-83. ССБТ. Пожежна техніка для захисту об'єктів. Основні види. Розміщення і обслуговування
ГОСТ 12.4.021-75. Системи вентиляційні
ГОСТ 12.4.026-76*. ССБТ. Кольори сигнальні і знаки безпеки
ГОСТ 12.4.077-79. Ультразвук. Метод виміру звукового тиску на робочих місцях
ГОСТ 12.4.155-85. ССБТ. Пристрої захисного відключення. Класифікація. Загальні технічні вимоги
ГОСТ 12004-81. Сталь арматурна. Методи випробування на розтягування
ГОСТ 12071-84. Ґрунти. Відбір, упаковка, транспортування і зберігання зразків (відмінений)
ГОСТ 12085-88 Про прийняття Зміни N 1. Крейда природна збагачена. Технічні умови"
ГОСТ 12176-89. Кабелі, проводи й шнури. Методи перевірки на нерозповсюдження горіння
ГОСТ 125-79 (СТ СЭВ 826-77) . В'яжучі гіпсові. Технічні умови
ГОСТ 12536-79 . Ґрунти. Методи лабораторного визначення зернового (гранулометричного) складу
ГОСТ 12815-80*. Фланці арматури, з'єднуючих частин і трубопроводів на Py від 0,1 до 20,0 МПа (від 1 до 200 кгс/см2). Типи. Приєднувальні розміри і розміри ущільнюваючих поверхонь
ГОСТ 12817-80*. Фланці литі з сірого чавуну на Рy від 0,1 до 1,6 МПа (від 1 до 16 кгс/см2 ). Конструкція і розміри
ГОСТ 12818-80*. Фланці литі з ковкого чавуну на Рy від 1,6 до 4,0 МПа (від 16 до 40 кгс/см2). Конструкція і розміри
ГОСТ 12819-80*. Фланці литі сталеві на Рy від 1,6 до 20,0 МПа (від 16 до 200 кгс/см2). Конструкція і розміри
ГОСТ 12820-80*. Фланці сталеві плоскі приварні на Рy від 0,1 до 2,5 МПа (від 1 до 25 кгс/см2). Конструкція і розміри
ГОСТ 12821-80*. Фланці сталеві приварні встик на Py від 0,1 до 20,0 МПа (від 1 до 200 кгс/см2). Конструкція і розміри
ГОСТ 12822-80*. Фланці сталеві вільні на приварному кільці на Рy від 0,1 до 2,5 МПа (від 1 до 25 кгс/см2). Конструкція і розміри
ГОСТ 13015.3-81 . Конструкції і вироби бетонні і залізобетонні збірні. Документ про якість
ГОСТ 13015.4-84 . Конструкції і вироби бетонні і залізобетонні збірні. Правила транспортування та зберігання
ГОСТ 13531-74.Бетоноукладачі для заводів збірного залізобетону. Технічні умови
ГОСТ 13578-68 . Панелі з легких бетонів на пористих заповнювачах для зовнішніх стін виробничих будинків. Технічні вимоги
ГОСТ 13579-78 . Блоки бетонні для стін підвалів. Технічні умови
ГОСТ 13663-86. Труби сталеві профільні. Технічні вимоги
ГОСТ 13840-68. Канати сталеві арматурні 1х7. Технічні умови
ГОСТ 14019-80 (СТ СЭВ 474-38, ISO 7438-85). Метали. Методи випробування на вигин
ГОСТ 14254-96. Ступені захисту, що забезпечуються оболонками
ГОСТ 14630-80. Зрошувачі водяні спринклерні й дренчерні. Загальні технічні умови
ГОСТ 14637-89. Прокат товстолистовий з вуглецевої сталі звичайної якості. Технічні умови
ГОСТ 14916-82 . Дробарки. Терміни і визначення
ГОСТ 14918-80. Сталь тонколистова оцинкована з безперервних ліній. Технічні умови
ГОСТ 14954-80*. Канати сталеві. Сортамент. Канат подвійного звивання типу ЛК-Р конструкції 6 19(1+6+6/6)+7 7(1+6)
ГОСТ 1497-84 (ISO 6892-84, СТ СЭВ 471-88). Метали. Методи випробувань на розтягування
ГОСТ 15.001-88. Продукція виробничо-технічного призначення
ГОСТ 15.901-91 . Система розробки і постановки продукції на виробництво. Конструкції, вироби і матеріали будівельні
ГОСТ 15062-83 . Сидіння для унітазів. Технічні умови. Виправлення
ГОСТ 15062-83 . Сидіння для унітазів. Технічні умови. Виправлення
ГОСТ 15150-69. Машини, прилади і інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання і транспортування в частині дії кліматичних чинників зовнішнього середовища
ГОСТ 1516.1-76*. Електроустаткування змінного струму на напруги від 3 до 500 кВ. Вимоги до електричної міцності
ГОСТ 15588-86 (СТ СЭВ 5068-85). Плити пінополістірольні. Технічні умови
ГОСТ 15609-79.Живильники ящикові. Типи, основні параметри і розміри
ГОСТ 15612-85*. Вироби з деревини і деревних матеріалів методи визначення параметрів шорсткості поверхні
ГОСТ 15635-70*. Вироби вогнетривкі шамотні для футеровки чавуновозних ковшів. Технічні умови
ГОСТ 15815-83. Тріска технологічна. Технічні умови
ГОСТ 1598-75*. Вироби вогнетривкі шамотні для кладки доменних печей. Технічні умови
ГОСТ 16037-80. З'єднання зварні сталевих трубопроводів. Основні типи, конструктивні елементи і розміри
ГОСТ 16097-83. Заряди хімічні до вогнегасників. Технічні умови
ГОСТ 16143-81. Деталі і вироби з деревини і деревних матеріалів. Метод визначення блиску прозорих лакових покриттів
ГОСТ 16149-70.Захист підземних споруд від корозії блукаючим струмом поляризованими протекторами. Технічні вимоги
ГОСТ 16350-80. Районування і статистичні параметри кліматичних факторів для технічних цілей
ГОСТ 16363-98. Засоби вогнезахисні для деревини. Методи визначення вогнезахисних властивостей
ГОСТ 16526-70.Машини самохідні сільськогосподарські, будівельно-дорожні - колісні. Низькочастотні коливання на робочих місцях. Методи випробування
ГОСТ 16552-86 . Кондиціонери центральні. Ряд номінальних продуктивностей
ГОСТ 17.0.0.04-90. Методичні рекомендації із заповнення й веденню екологічного паспорта промислового підприємства
ГОСТ 17.1.1.01-77. Використання й охорона вод. Основні терміни й визначення
ГОСТ 17.1.1.03-86. Класифікація водокористання
ГОСТ 17.1.1.04-80. Класифікація підземних вод по цілям водокористування
ГОСТ 17.1.3.07-82. Гідросфера. Правила контролю якості води водойм і водотоків
ГОСТ 17.1.4.01-80. Загальні вимоги до методів визначення нафтопродуктів у природних і стічних водах
ГОСТ 17.1.5.05-85. Загальні вимоги до відбору проб поверхневих і морських вод, льоду й атмосферних опадів
ГОСТ 17.2.3.02-78. Охорона природи. Атмосфера правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами
ГОСТ 17.5.3.06-85. Охорона природи. Землі. Вимоги до визначення норм зняття родючого шару ґрунту при виробництві земляних робіт
ГОСТ 17245-79 . Ґрунти. Метод лабораторного визначення межі міцності (тимчасового опору) при одноосьовому стиску
ГОСТ 17520-72.Снаряди землесосні загального призначення. Терміни і визначення
ГОСТ 1759.0-87 (СТ СЭВ 4203-83). Болти, гвинти, шпильки і гайки. Технічні умови
ГОСТ 1759.1-82 (СТ СЭВ 2651-80). Болти, гвинти, шпильки, гайки і шурупи. Допуски. Методи контролю розмірів і відхилень форми і розташування поверхонь
ГОСТ 1759.4-87 (ISO 898/1-78). Болти, гвинти і шпильки. Механічні властивості і методи випробування
ГОСТ 1779-83.Шнури азбестові. Технічні умови
ГОСТ 18297-80 . Прилади санітарно-технічні чавунні емальовані. Загальні технічні умови
ГОСТ 1839-80 . Труби й муфти азбестоцементні для безнапірних трубопроводів. Технічні умови. Зміна N 3 (ИУС 12-96)
ГОСТ 18482-79. (СT РЕВ 3290-81) Труби пресовані з алюмінію і алюмінієвих сплавів. Технічні умови
ГОСТ 18599-83. Труби напірні з поліетилену. Технічні умови
ГОСТ 18826-73. Вода питна. Методи визначення вмісту нітратів
ГОСТ 18863-89. Насоси одногвинтові. Основні параметри
ГОСТ 18889-73. Канати сталеві. Канати закриті несучі. Технічні умови
ГОСТ 18901-73. Канати сталеві. Канат закритий несучий з двома шарами зетобразного дроту і сердечником типу ТК. Сортамент
ГОСТ 19041-85 (СТ СЭВ 2373-80). Транспортні пакети і блок-пакети пилопродукції. Пакетування, маркування, транспортування і зберігання
ГОСТ 19231.0-83.Плити залізобетонні для покриттів трамвайних шляхів. Технічні умови
ГОСТ 19281-89. Прокат із сталі підвищеної міцності. Загальні технічні умови
ГОСТ 19297-73. Тканини бавовняні з вогнезахисною обробкою. Технічні умови
ГОСТ 19414-90. Деревина клеєна масивна. Загальні вимоги до зубчастих клейових з'єднань
ГОСТ 19425-74. Балки двотаврові і швелери сталеві спеціальні. Сортамент
ГОСТ 19521-74. Зварка металів
ГОСТ 19773-84. Пиломатеріали хвойних і листяних порід. Режими сушки в камерах періодичної дії
ГОСТ 19804.7-83 . Палі-колони залізобетонні двоконсольні для сільськогосподарських будинків. Конструкція й розміри
ГОСТ 19903-74. Сталь листова гарячекатана. Сортамент
ГОСТ 19904-90. Прокат листовий холоднокатаний. Сортамент
ГОСТ 2.004-88. Загальні вимоги до виконання конструкторських і технологічних документів на друкуючих і графічних пристроях виводу ЕОМ
ГОСТ 2.101-68* (СТ СЭВ 364-76). ЄСКД. Види виробів
ГОСТ 2.102-68 (СТ СЭВ 4768-84). ЄСКД. Види і комплектність конструкторських документів
ГОСТ 2.103-68* (СТ СЭВ 208-75). ЄСКД. Стадії розробки
ГОСТ 2.104-68* ЄСКД. Основні написи
ГОСТ 2.105-95. Єдина система конструкторської документації загальні вимоги до текстових документів
ГОСТ 2.106-96. Текстові документи
ГОСТ 2.109-73 Єдина система конструкторської документації. Основні вимоги до креслень
ГОСТ 2.111-68*. ЄСКД. Нормоконтроль
ГОСТ 2.113-75 Єдина система конструкторської документації. Групові і базові конструкторські документи
ГОСТ 2.118-73*. ЄСКД. Технічна пропозиція
ГОСТ 2.119-73. ЄСКД. Ескізний проект
ГОСТ 2.120-73*. ЄСКД. Технічний проект
ГОСТ 2.123-93. ЄСКД. Комплектність конструкторських документів на друкарські плати при автоматизованому проектуванні
ГОСТ 2.301-68 Єдина система конструкторської документації. Формати
ГОСТ 2.302-68 Єдина система конструкторської документації. Масштаби
ГОСТ 2.303-68 Єдина система конструкторської документації. Лінії
ГОСТ 2.304-81 . ЄСКД. Шрифти креслярські
ГОСТ 2.305-68 Єдина система конструкторської документації. Зображення - види, розрізи, перетини
ГОСТ 2.306-68 . ЄСКД. Позначення графічні матеріалів і правила їхнього нанесення на кресленнях
ГОСТ 2.307-68 . ЄСКД. Нанесення розмірів і граничних відхилень
ГОСТ 2.308-79* (CT СЭВ 368-76) . ЄСКД. Вказівка на кресленнях допусків форми і розташування поверхонь
ГОСТ 2.309-73 . ЄСКД. Позначення шорсткості поверхонь
ГОСТ 2.310-68 . ЄСКД. Нанесення на кресленнях позначень покриттів, термічного й іншого видів обробки
ГОСТ 2.312-72 . ЄСКД. Умовні зображення і позначення швів зварних з'єднань
ГОСТ 2.313-82 . ЄСКД. Умовні зображення і позначення нероз'ємних з'єднань
ГОСТ 2.316-68 . ЄСКД. Правила нанесення на кресленнях написів, технічних вимог і таблиць
ГОСТ 2.317-69 Єдина система конструкторської документації. Аксонометричні проекції
ГОСТ 2.321-84 . ЄСКД. Позначення літерні
ГОСТ 2.402-68. Умовні зображення зубчастих коліс, рейок, черв'яків і зірочок ланцюгових передач
ГОСТ 2.403-75. Правила виконання креслень циліндричних зубчастих коліс
ГОСТ 2.406-76*. Правила виконання креслень циліндричних черв'яків і черв'ячних коліс
ГОСТ 2.408-68. Правила виконання робочих креслень зірочок приводних роликових і втулкових ланцюгів
ГОСТ 2.410-68 Єдина система конструкторської документації. Правила виконання креслень різних виробів. Правила виконання креслень металевих конструкцій
ГОСТ 2.501-88 (СТ СЭВ 159-83) Єдина система конструкторської документації. Правила обліку та зберігання
ГОСТ 2.503-90 (СТ СЭВ 1631-79, СТ СЭВ 4405-83). ЄСКД. Правила внесення змін
ГОСТ 2.701-84 (СТ СЭВ 651-77). ЄСКД. Схеми. Види і типи. Загальні вимоги до виконання
ГОСТ 2.721-74. ЄСКД. Позначення умовні графічні в схемах. Позначення загального застосування
ГОСТ 2.732-68. ЄСКД. Позначення умовні графічні в схемах. Джерела світла
ГОСТ 2.745-68.(СТ СЕВ 656-77). Позначення умовні графічні в схемах. Електронагрівачі, пристрої і установки електротермічні
ГОСТ 2.752-71 (СT РЕВ 2518-84). ЄСКД. Позначення умовні графічні в схемах. Пристрої телемеханіки
ГОСТ 2.755-87 (СT РЕВ 5720-86). ЄСКД. Позначення умовні графічні в схемах. Пристрої комутаційні і контактні з'єднання
ГОСТ 2.756-76 (СT РЕВ 712-77). ЄСКД. Позначення умовні графічні в схемах. Сприймаюча частина електромеханічних пристроїв
ГОСТ 2.784-96. Позначення умовні графічні. Елементи трубопроводів
ГОСТ 2.785-70 . ЄСКД. Система конструкторської документації. Позначення умовні графічні. Арматура трубопровідна
ГОСТ 2.785-96. ЄСКД. Позначення умовні графічні. Арматура трубопровідна
ГОСТ 2.787-96 . ЄСКД. Позначення умовні графічні в схемах. Елементи, прилади і пристрої газової системи хроматографів
ГОСТ 2.788-74 . ЄСКД. Позначення умовні графічні. Апарати випарні
ГОСТ 2.789-74 . ЄСКД. Позначення умовні графічні. Апарати теплообмінні
ГОСТ 2.790-74 . ЄСКД. Позначення умовні графічні. Апарати колонні
ГОСТ 2.791-74 . ЄСКД. Позначення умовні графічні. Відстійники і фільтри
ГОСТ 2.792-74 . ЄСКД. Позначення умовні графічні. Апарати сушильні
ГОСТ 2.793-79 . ЄСКД. Позначення умовні графічні. Елементи і пристрої машин і апаратів хімічних виробництв. Загальні позначення
ГОСТ 2.794-79 . ЄСКД. Позначення умовні графічні. Пристрої живильні і дозуючі
ГОСТ 2.795-80 . ЄСКД. Позначення умовні графічні. Центрифуги
ГОСТ 20022.0-93. Захист деревини. Параметри захищеності
ГОСТ 20022.1-90. (СТ СЭВ 6829-89). Захист деревини. Терміни і визначення
ГОСТ 20022.14-84. Захист деревини. Методи визначення передпросочної вогкості
ГОСТ 20022.2-80*. Захист деревини. Класифікація
ГОСТ 20296-81. Літаки й вертольоти цивільної авіації. Припустимі рівні шуму в салонах і кабінах екіпажа й методи вимірювання шуму
ГОСТ 21.102-79 . СПДС. Загальні дані по робочих кресленнях
ГОСТ 21.602-2003.
ГОСТ 21.901-80 . СПДС. Вимоги до оформлення проектної документації для будівництва за кордоном
ГОСТ 21207-81. Пластмаси. Метод визначення займистості
ГОСТ 21739-76*. Піроскопи керамічні. Технічні умови
ГОСТ 21994-82 (СТ СЭВ 2571-80) . Катки дорожні. Терміни і визначення
ГОСТ 22045-89. Крани мостові електричні однобалочні опорні. Технічні умови
ГОСТ 22236-85 (СТ СЭВ 5684-86) . Цементи. Правила приймання
ГОСТ 22522-91. Извістники радіоізотопні пожежні. Загальні технічні умови
ГОСТ 22546-77.Вироби теплоізоляційні з пінопласту ФРП-1. Технічні умови
ГОСТ 22790-90. Складальні одиниці і деталі трубопроводів на Ру понад 10 до 100 МПа (понад 100 до 1000 кгс/см2). Загальні технічні умови
ГОСТ 22826-83. Складальні одиниці і деталі трубопроводів. Переходи на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см2). Конструкція і розміри
ГОСТ 2293-99. Охорона праці. Терміни та визначення основних понять
ГОСТ 23274-84 . Будівлі мобільні (інвентарні). Електроустановки. Загальні технічні умови. Зміна N 1 (ИУС 9-90)
ГОСТ 23342-91 . Вироби архітектурно-будівельні із природного каміння. Технічні умови
ГОСТ 23444-79.Стійки залізобетонні центрифуговані кільцевого перетини для виробничих будинків і інженерних споруд. Технічні умови
ГОСТ 23457-86 . Технічні засоби організації дорожнього руху. Правила застосування
ГОСТ 23457-86 . Технічні засоби організації дорожнього руху. Правила застосування. Зміна N 2 (ИУС 1-2001)
ГОСТ 23466-79. Автосходи пожежні Загальні технічні умови
ГОСТ 23486-79. Панелі металеві тришарові стінні з утеплювачем з пінополіуретану. Технічні умови. Зміна N1.
ГОСТ 23558-94. Суміші щебнево-гравійно-піщані й ґрунти оброблені неорганічними в'язкими матеріалами, для дорожнього й аеродромного будівництва. Технічні умови
ГОСТ 23634-83 (СТ СЭВ 3849-82) . Морська навігація і морська гідрографія. Терміни і визначення
ГОСТ 23827-79. Сировина деревна тонкомірна
ГОСТ 24104-88. Ваги лабораторні загального призначення і зразкові. Загальні технічні умови
ГОСТ 24146-89. Зали для глядачів. Метод вимірювання часу реверберації
ГОСТ 24211-91 . Добавки для бетонів. Загальні технічні вимоги
ГОСТ 24454-80*. Пиломатеріали хвойних порід. Розміри
ГОСТ 24617-81. Засоби захисні для деревини. Метод випробування вогнезахисних властивостей на моделях
ГОСТ 24632-81. Матеріали полімерні. Метод визначення димоутворення
ГОСТ 24694-81.Трійник залізобетонний лоткових зрошувальних систем. Технічні умови
ГОСТ 24893.1-81.Балки обв'язувальні залізобетонні для будівель промислових підприємств. Конструкція й розміри
ГОСТ 24893.2-81.Балки обв'язувальні залізобетонні для будівель промислових підприємств. Арматурні і закладні вироби. Конструкція й розміри
ГОСТ 25129-82. Грунтовка ГФ-021. Технічні умови.
ГОСТ 25137-82 (СТ СЭВ 5445-85) . Матеріали нерудні будівельні, щебінь і пісок щільні з відходів промисловості, заповнювачі для бетону пористі. Класифікація
ГОСТ 25150-82 . Каналізація. Терміни і визначення
ГОСТ 25151-82 (СТ СЭВ 2084-80) . Водопостачання. Терміни і визначення
ГОСТ 25269-82 . Аеродроми. Денне маркування ґрунтових аеродромів
ГОСТ 25288-82. Пластмаси конструкційні. Номенклатура показників
ГОСТ 25346-89 (СТ СЭВ 145-88). Єдина система допусків і посадок. Загальні положення, ряди допусків і основних відхилень
ГОСТ 25380-82. Будівлі і споруди. Метод вимірювання густини теплових потоків, що проходять через огороджуючі конструкції
ГОСТ 25458-82. Опори дерев'яні дорожніх знаків. Технічні умови
ГОСТ 25485-89 . Бетони ніздрюваті. Технічні умови
ГОСТ 25783-83 (СТ СЭВ 3644-82) . Трансформатори гідродинамічні для будівельних і дорожніх машин. Технічні вимоги
ГОСТ 25812-83 (СТ СЭВ 5291-85). Трубопроводи сталеві магістральні. Загальні вимоги до захисту від корозії
ГОСТ 25885-83.Конструкції дерев'яні клеєні. Метод визначення міцності клейових з'єднань деревиноплитних матеріалів з деревиною
ГОСТ 2590-88 (СТ СЭВ 3898-82). Прокат сталевий гарячекатаний круглий. Сортамент
ГОСТ 26002-83*. Пиломатеріали хвойних порід північного сортування, що поставляються для експорту. Технічні умови
ГОСТ 26020-83. Двотаври сталеві гарячекатані з паралельними гранями полиць. Сортамент
ГОСТ 26134-84. Бетони. Ультразвуковий метод визначення морозостійкості
ГОСТ 26633-91 . Бетони важкі і дрібнозернисті. Технічні умови
ГОСТ 26823-86. Будиночки літні садові. Загальні технічні умови
ГОСТ 2688-80*. Канати сталеві. Сортамент. Канат подвійного звивання типу ЛК-Р конструкції 6 19(1+6+6/6)+1 о.с
ГОСТ 26918-86. Шум. Методи вимірювання шуму залізничного рухомого состава
ГОСТ 26952-86. Порошки вогнегасні. Загальні технічні вимоги й методи випробувань
ГОСТ 26966-86.Спорудження водозабірні, водозбірні і затвори. Терміни і визначення
ГОСТ 27019-86. Матеріали полімерні рулонні для підлоги. Прискорений метод визначення звукоізоляційних властивостей
ГОСТ 27296-87. Захист від шуму в будівництві. Звукоізоляція конструкцій, що обгороджують
ГОСТ 27331-87. Пожежна техніка. Класифікація пожеж
ГОСТ 27384-2002. Вода. Норми погрішності вимірів показників складу й властивостей
ГОСТ 27435-87.Внутрішній шум автотранспортних засобів. Припустимі рівні й методи вимірювань
ГОСТ 27483-87. Випробування на пожежонебезпеку. Методи випробувань. Випробування нагрітим дротом
ГОСТ 27484-87. Випробування на пожежонебезпека. Методи випробувань. Випробування пальником з голчастим полум'ям
ГОСТ 2761-84. Джерела централізованого господарсько-питного водопостачання. Гігієнічні, технічні вимоги й правила вибору
ГОСТ 27772-88. Прокат для будівельних сталевих конструкцій
ГОСТ 27816-88.Асфальтоукладальники. Методи випробувань
ГОСТ 27924-88. Випробування на пожежонебезпеку. Методи випробувань. Випробування на поганий контакт за допомогою накальних елементів
ГОСТ 27935-88. Плити деревоволокнисті і деревостружечні. Терміни і визначення
ГОСТ 27990-88. Засоби охоронної, пожежної й охоронно-пожежної сигналізації. Загальні технічні вимоги
ГОСТ 28130-89. Вогнегасники, установки пожежо- гасіння й пожежної сигналізації
ГОСТ 28148-89 (ISO 3461-88) . Верстати металообробні. Знаки графічні
ГОСТ 28157-89. Пластмаси. Методи визначення стійкості до горіння
ГОСТ 28430-90 (ИСО 7406-86) . Фрези насадні зі змінними ріжучими пластинами. Позначення
ГОСТ 28815-96. Розчини водні захисних засобів для деревини. Технічні умови
ГОСТ 29076-91. Дизелі суднові, тепловозні й промислові. Вимоги до пожежної безпеки
ГОСТ 3.1107-81 (CT РЕВ 1803-79) . ЄСТД. Опори, затискачі і установчі пристрої. Графічні позначення
ГОСТ 3.1201-85 . ЄСТД. Система позначення технологічної документації
ГОСТ 30028.3-93. Засоби захисні для деревини. Експрес-метод випробування вогнезахистної здатності
ГОСТ 30167-95 (В Україні - ДСТУ-3052). Ресурсозбереження. Порядок встановлення показників ресурсозбереження в документації на продукцію міждержавна рада із стандартизації, метрології і сертифікації
ГОСТ 30219-95. Деревина вогнезахищена. Загальні технічні вимоги. Методи випробувань. Транспортування і зберігання
ГОСТ 30247.0-94. (ІSО 834-75). Конструкції будівельні. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги. (Замість СТ СЭВ 1000-78)
ГОСТ 30247.1-94. (ІSО 834-75). Конструкції будівельні. Методи випробувань на вогнестійкість. Несучі і огороджуючі конструкції. (Замість СТ СЭВ 1000-78, СТ СЭВ 5062-85)
ГОСТ 30247.1-94. Методи випробувань на вогнестійкість. Несучі конструкції, що й обгороджують
ГОСТ 30247.3-2002. Конструкції будівельні. Методи випробувань на вогнестійкість. Двері шахт ліфтів
ГОСТ 30331.1-95. Електроустановки будівель. Основні положення
ГОСТ 30333-95. Основні положення. Інформація із забезпечення безпеки при виробництві, застосуванні, зберіганні, транспортуванні, утилізації
ГОСТ 30530-97. Методи розрахунків гранично припустимих шумових характеристик стаціонарних машин
ГОСТ 30547-97 . Поправка 1. "Матеріали рулонні покрівельні і гідроізоляційні. Загальні технічні умови"
ГОСТ 30547-97 . Поправка 2."Матеріали рулонні покрівельні і гідроізоляційні. Загальні технічні умови"
ГОСТ 3062-80*. Канати сталеві. Сортамент. Канат одинарного звивання типу ЛК-О конструкції 1 7(1+6)
ГОСТ 3063-80*. Канати сталеві. Сортамент. Канат одинарного звивання типу ТК конструкції 1 19(1+6+12)
ГОСТ 3064-80*. Канати сталеві. Сортамент. Канат одинарного звивання типу ТК конструкції 1 37(1+6+12+18)
ГОСТ 3066-80*. Канати сталеві. Сортамент. Канат подвійного звивання типу ЛК-О конструкції 6 7(1+6)+1 7(1+6)
ГОСТ 3067-88*. Канати сталеві. Сортамент. Канат сталевого подвійного звивання типу ТК конструкції 6 19 (1+6+12)+1 19 (1+6+12)
ГОСТ 3068-88*. Канати сталеві. Сортамент. Канат сталевого подвійного звивання типу ТК конструкції 6 37(1+6+12+18)+1 37(1+6+12+18)
ГОСТ 3069-80*. Канати сталеві. Сортамент. Канат подвійного звивання типу ЛК-Р конструкції 6 19(1+6+6/6)+1 о.с.
ГОСТ 3070-88*. Канати сталеві. Сортамент. Канат подвійного звивання типу ТК конструкції 6 19(1+6+12)+1 о.с.
ГОСТ 3071-88*. Канати сталеві. Сортамент. Канат подвійного звивання типу ТК конструкції 6 37(1+6+12+18)+1 о.с.
ГОСТ 3077-80*. Канати сталеві. Сортамент. Канат подвійного звивання типу ЛК-О конструкції 6 19(1+9+9)+1 о.с
ГОСТ 30776-2002. Установки насосні пересувні нафтогазопромислові
ГОСТ 3079-80*. Канати сталеві. Сортамент. Канат подвійного звивання типу ТЛК-О конструкції 6 37(1+6+15+15)+1 о.с.
ГОСТ 3081-80*. Канати сталеві. Сортамент. Канат подвійного звивання типу ЛК-О конструкції 6 19(1+9+9)+7 7(1+6)
ГОСТ 3083-80*. Канати сталеві. Сортамент. Канат подвійного звивання типу ЛК-О конструкції 6 30(0+15+15)+7 о.с.
ГОСТ 3085-80*. Канати сталеві. Сортамент. Канат подвійного звивання тригранопрядний конструкції 6 30(6+12+12)+1 о.с.
ГОСТ 3088-80*. Канати сталеві. Сортамент. Канат подвійного звивання багатопрядний типу ЛК-Р конструкції 18 19(1+6+6/6)+1 о.с.
ГОСТ 3089-80*. Канати сталеві. Сортамент. Канат потрійного звивання типу ЛК Р конструкції 6 7 19(1+6+6/6)+1 о.с.
ГОСТ 3090-73. Канати сталеві. Канат закритий несучий з одним шаром зетобразного дроту і сердечником типу ТК. Сортамент
ГОСТ 3091-80*. Канати сталеві. Сортамент. Канат плоскої конструкції 8 4 7(1+6)
ГОСТ 3092-80*. Канати сталеві. Сортамент. Канат плоскої конструкції 8 4 9(0+9)+32 о.с.
ГОСТ 3093-80*. Канати сталеві. Сортамент. Канати подвійного звивання типу ЛК-О конструкції 3 7(1+6), типу ТК конструкції 3 27(3+9+15), типу ТК конструкції 3 37(1+6+12+18)
ГОСТ 3097-80*. Канати сталеві. Сортамент. Канати подвійного звивання типу ТК конструкції 8 16(0+5+11)+9 о.с. типу ЛК-О конструкції 8 6(0+6)+9 о.с.
ГОСТ 31.2031.01-91. Пристосування збірно-розбірні переналагоджувані для збірки деталей під зварку. Типи, параметри і розміри
ГОСТ 31.2031.02-91. Пристосування збірно-розбірні переналагоджувані для збірки деталей під зварку. Технічні умови
ГОСТ 31.211.41-93 Деталі і збірні одиниці збірно-розбірних пристосувань для складально-зварювальних робіт. Основні конструктивні елементи і параметри. Норми точності
ГОСТ 31.211.42-93 Деталі і збірні одиниці збірно-розбірних пристосувань для складально-зварювальних робіт. Технічні вимоги. Правила приймання. Методи контролю. маркування, упаковка, транспортування і зберігання
ГОСТ 3189-89 . Підшипники кулькові і роликові. Система умовних позначок
ГОСТ 3242-79. З'єднання зварні. Методи контролю якості
ГОСТ 3262-75. Труби сталеві водогазопровідні. Технічні умови (Перевидання (травень 1994 р.) зі Змінами N 1, 2, 3, 4, 5, 6
ГОСТ 3272-71*. Вироби вогнетривкі шамотні і напівкислі для футеровки вагранок. Технічні умови
ГОСТ 3282-74. Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення. Технічні умови
ГОСТ 3306-88. Сітки з квадратними осередками із сталевого рифленого дроту. Технічні умови
ГОСТ 3441-88. Папір електроізоляційний просочувальний. Технічні умови
ГОСТ 356-80.(СТ СЭВ 253-76) Арматура і деталі трубопроводів. Тиски умовні пробні і робочі. Ряди
ГОСТ 3560-73. Стрічка сталева пакувальна. Технічні умови
ГОСТ 3749-77. Косинці перевірочні 90. Технічні умови
ГОСТ 380-2005 (В Україні-ДСТУ 2651:2005). Сталь вуглецева звичайної якості. Мазкі
ГОСТ 3826-82. Сітки дротяні ткані з квадратними осередками. Технічні умови
ГОСТ 3916.1-96. Фанера загального призначення із зовнішніми шарами зі шпони листяних порід. Технічні умови
ГОСТ 3916.2-96. Фанера загального призначення із зовнішніми шарами зі шпони хвойних порід. Технічні умови
ГОСТ 4.106 - 83. Газові вогнегасні состави
ГОСТ 4.107-83. Система показників якості продукції
ГОСТ 4.120-87. СПКП. Автогрейдери. Номенклатура показників
ГОСТ 4.121-87. СПКП. Скрепери. Номенклатура показників
ГОСТ 4.122-87. СПКП. Бульдозери. Номенклатура показників
ГОСТ 4.132-85. Вогнегасники
ГОСТ 4.143-85. СПКП. Вироби кабельні. Номенклатура показників
ГОСТ 4.188-85. СПКП. Засоби охоронної, пожежної і охоронно-пожежної сигналізації. Номенклатура показників
ГОСТ 4.206-83 . СПКП. Будівництво. Матеріали стінні кам'яні. Номенклатура показників
ГОСТ 4.214-80 . СПКП. Будівництво. Цементи. Номенклатура показників
ГОСТ 4.225-83 . СПКП. Будівництво. Труби керамічні каналізаційні і дренажні. Номенклатура показників
ГОСТ 4.233-86 . СПКП. Будівництво. Розчини будівельні. Номенклатура показників
ГОСТ 4.253-80 . СПКП. Будівництво. Конструкції сталеві. Номенклатура показників
ГОСТ 4.331-85. Мотопомпи пожежні
ГОСТ 4.332-85. Автомобілі пожежні гасіння
ГОСТ 4.445-86. Станції зарядні для вогнегасників. Номенклатура показників
ГОСТ 4.99-83. Піноутворювачі для гасіння пожеж. Номенклатура показників
ГОСТ 4011-72. Вода питна. Методи виміру масової концентрації загального заліза
ГОСТ 4028-63. Цвяхи будівельні. Конструкція і розміри
ГОСТ 4029-63. Цвяхи толеві круглі. Конструкція і розміри
ГОСТ 4030-63. Цвяхи покрівельні. Конструкція і розміри
ГОСТ 4032-63. Цвяхи оздоблювальні круглі. Конструкція і розміри
ГОСТ 4121-96. Рейки кранові. Технічні умови
ГОСТ 4151-72. Вода питна. Метод визначення загальної жорсткості
ГОСТ 4233-86. Розчини будівельні. Номенклатура показників
ГОСТ 4245-72. Методи визначення вмісту хлоридів
ГОСТ 427-75. Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови
ГОСТ 433-73. Кабелі силові з гумовою ізоляцією. Технічні умови
ГОСТ 4389-72. Методи визначення вмісту сульфатів
ГОСТ 4579-99. Фарбники органічні. Пігмент зелений. Технічні умови
ГОСТ 464-79. Заземлення для стаціонарних установок дротяного зв'язку, радіорелейних станцій, радіотрансляційних вузлів дротяного мовлення і антен систем колективного прийому телебачення. Норми опору
ГОСТ 4648-71. Пластмаси. Метод випробування на статичний вигин
ГОСТ 4666-75. Арматура трубопровідна. Маркування і відмітне фарбування
ГОСТ 4765-73. Матеріали лакофарбові. Метод визначення міцності при ударі
ГОСТ 4781-85. Профілі сталеві гарячекатані для шпунтових паль. Технічні умови
ГОСТ 481-80 . Пароніт і прокладки з нього. Технічні умови. Виправлення (ИУС 8-2004)
ГОСТ 482-77. Білила цинкові густотерті. Технічні умови
ГОСТ 5172-63. Газгольдери сталеві постійного об'єму, циліндрові. Параметри і основні розміри
ГОСТ 5191-79. Різаки інжекторні для ручного кисневого різання. Типи, основні параметри і загальні технічні вимоги
ГОСТ 5264-80. Ручна дугова зварка. З'єднання зварні. Основні типи, конструктивні елементи
ГОСТ 5336-80. Сітки сталеві плетені одинарні. Технічні умови
ГОСТ 5341-69*. Вироби вогнетривкі шамотні для футеровки сталерозливних ковшів. Технічні умови
ГОСТ 535-2005. Прокат сортової і фасон із сталі вуглецевої звичайної якості. Загальні технічні умови
ГОСТ 535-88. Прокат сортовий і фасонний із сталі вуглецевої звичайної якості. Загальні технічні умови
ГОСТ 5520-79. Прокат листової з вуглецевої, низьколегованої і легованої сталі для котлів і судин, що працюють під тиском. Технічні умови
ГОСТ 5583-78 (ІСО 2046-73). Кисень газоподібний технічний і медичний. Технічні умови
ГОСТ 5614-74. Машини для термічного різання металів. Типи, основні параметри і розміри
ГОСТ 5631-79. Лак БТ-577 і фарба БТ-177. Технічні умови
ГОСТ 5915-70. Гайки шестигранні класу точності В. Конструкція і розміри
ГОСТ 5960-72. Пластикат полівінілхлоридний для ізоляції і захисних оболонок дротів і кабелів. Технічні умови
ГОСТ 5976-90. Вентилятори радіальні загального призначення. Загальні технічні умови
ГОСТ 6009-74*. Стрічка сталева гарячокатаний. Технічні умови
ГОСТ 6127-52. Крани банні. Технічні умови
ГОСТ 618-73. Фольга алюмінієва для технічних цілей. Технічні умови
ГОСТ 633-80. Труби насосно-компресорні і муфти до них. Технічні умови
ГОСТ 6465-76. Емалі ПФ-115. Технічні умови
ГОСТ 6564-84. Пиломатеріали і заготівки. Правила приймання, методи контролю, маркування і транспортування
ГОСТ 6589-74. Матеріали лакофарбові. Метод визначення ступеня перетиру приладом "клин" (гриндометром)
ГОСТ 6617-76. Бітуми нафтові будівельні. Технічні умови
ГОСТ 6713-91. Прокат низьколегований конструкційний для мостобудування. Технічні умови
ГОСТ 6727-80. Дріт з низьковуглецевої сталі холоднотягнутий для армування залізобетонних конструкцій. Технічні умови
ГОСТ 6782.1-75. Пилопродукція з деревини хвойних порід. Величина усихання
ГОСТ 6782.2-75. Пилопродукція з деревини листяних порід. Величина усихання
ГОСТ 6996-66. Зварні з'єднання. Методи визначення механічних властивостей
ГОСТ 7.12—93 (з поправкою). Скорочення слів російською мовою
ГОСТ 7012-77. Трансформатори однофазні однопостові для автоматичної дугової зварки під флюсом. Загальні технічні умови
ГОСТ 7016-82*. Вироби з деревини і деревних матеріалів. Параметри шорсткості поверхні
ГОСТ 7025-91 . Цегла і каміння керамічні та силікатні. Методи визначення водопоглинення, щільності і контролю морозостійкості
ГОСТ 7040-93. Пояс пожежний рятувальний. Технічні умови
ГОСТ 7319-80. Пиломатеріали і заготівки листяних порід. Атмосферна сушка і зберігання
ГОСТ 7348-81 (СТ СЭВ 5728-86). Дріт з вуглецевої сталі для армування заздалегідь напружених залізобетонних конструкцій. Технічні умови
ГОСТ 7415-86 . Гідроізол. Технічні умови
ГОСТ 7484-78 . Цегла і каміння керамічні лицьові. Технічні умови
ГОСТ 7512-82. Контроль неруйнуючий. З'єднання зварні. Радіографічний метод
ГОСТ 7667-80*. Канати сталеві. Сортамент. Канат подвійного звивання типу ЛК-3 конструкції 6 25(1+6; 6+12)+7 7(1+6)
ГОСТ 7668-80*. Канати сталеві. Сортамент. Канат подвійного звивання типу ЛК-РО конструкції 6 36(1+7+7/7+14)+1 о.с.
ГОСТ 7669-80*. Канати сталеві. Сортамент. Канат подвійного звивання типу ЛК-РО конструкції 6 36(1+7+7/7+14)+7 7(1+6)
ГОСТ 7675-73. Канати сталеві. Канат закритий несучий з одним шаром клиновидного і одним шаром зетобразного дроту і сердечником типу ТК. Сортамент
ГОСТ 7676-73. Канати сталеві. Канат закритий несучий з двома шарами клиновидного і одним шаром зетобразного дроту і сердечником типу ТК. Сортамент
ГОСТ 7681-80*. Канати сталеві. Сортамент. Канат подвійного звивання багатопрядний типу ЛК-О конструкції 18 7(1+6)+1 о.с
ГОСТ 7798-70. Болти з шестигранною головкою класу точності В. Конструкція і розміри
ГОСТ 7802-81*(СT РЕВ 2323-80). Болти із збільшеною напівкруглою головкою і квадратним підголовком класу точності С
ГОСТ 82-70 (СТ СЭВ 2884-81). Прокат сталевий гарячекатаний широкосмуговий універсальний. Сортамент
ГОСТ 8220-85. Гідранти пожежні підземні. Технічні умови
ГОСТ 8239-89 (СТ СЭВ 2209-80). Двотаври сталеві гарячекатані. Сортамент
ГОСТ 8240-97. Швелери сталеві гарячекатані. Сортамент
ГОСТ 8267-93. Щебені й гравій із щільних гірських порід для будівельних робіт. Технічні умови
ГОСТ 8283-93. Профілі сталеві гнуті коритні рівнополочні. Сортамент
ГОСТ 841-80 . Пароніт і прокладки з нього. Технічні умови
ГОСТ 8484-82 . Плити підвіконні залізобетонні для виробничих будинків. Конструкція і розміри
ГОСТ 8486-86. Пиломатеріали хвойних порід. Технічні умови
ГОСТ 8509-93. Кути сталеві гарячекатані рівнополочні. Сортамент
ГОСТ 8554-89. Техніка пожежна. Мотопомпи. Приймання й методи випробувань
ГОСТ 8568-77. Листи сталеві з ромбічним і чечевичним рифленням. Технічні умови
ГОСТ 8639-82. Труби сталеві квадратні. Сортамент
ГОСТ 8645-68. Труби сталеві прямокутні. Сортамент
ГОСТ 8713-79. Зварка під флюсом. З'єднання зварні основні типи, конструктивні елементи і розміри
ГОСТ 8732-78. Труби сталеві безшовні. Сортамент
ГОСТ 8734-75 (СТ СЭВ 1483-78). Труби сталеві безшовні холоднодеформовані. Сортамент
ГОСТ 8823-85. Ліфти електричні вантажні
ГОСТ 8944-75. Труби металеві і сполучні частини до них. Частина 4. Труби з чорних металів і сплавів литі і сполучні частини до них. Основні розміри. Методи технологічних і
ГОСТ 8962-75*. Труби металеві і сполучні частини до них. Частина 4. Труби з чорних металів і сплавів литі і сполучні частини до них. Основні розміри. Методи технологічних і
ГОСТ 9.014-78. ЕСЗКС. Тимчасовий протикорозійний захист виробів. Загальні вимоги
ГОСТ 9.032-74. ЕСЗКС. Покриття лакофарбові. Групи, технічні вимоги і позначення
ГОСТ 9.049-91. ЕСЗКС. Матеріали полімерні і їх компоненти. Методи лабораторних випробувань на стійкість до дії цвілевих грибів
ГОСТ 9.057-75. ЕСЗКС. Матеріали полімерні, деревина, тканини, папір, картон. Метод лабораторних випробувань на стійкість до пошкодження гризунами
ГОСТ 9.058-75. ЕСЗКС. Матеріали полімерні, деревина, тканини, папір, картон. Методи випробувань на стійкість до пошкодження термітами
ГОСТ 9.083-78. ЕСЗКС. Покриття лакофарбові. Методи прискорених випробувань на довговічність в рідких агресивних середовищах
ГОСТ 9.303-84. Єдина система корозії і старіння. Покриття металеві і неметалеві неорганічні. Загальні вимоги до вибору
ГОСТ 9.401-91. ЄСЗКС. Покриття лакофарбові. Загальні вимоги і методи прискорених випробувань на стійкість до дії кліматичних чинників
ГОСТ 9.402-80. ЕСЗКС. Покриття лакофарбові. Підготовка металевих поверхонь перед фарбуванням
ГОСТ 9.706-81*. ЕСЗКС. Матеріали полімерні. Методи випробувань на стійкість до радіаційного старіння
ГОСТ 9.715-86. ЕСЗКС. Матеріали полімерні. Методи випробувань на стійкість до дії температури
ГОСТ 9.716-91. ЕСЗКС. Матеріали полімерні. Методи визначення зміни змісту пластифікатора при старінні
ГОСТ 9.902-81. ЕСЗКС. Матеріали полімерні. Методи прискорених випробувань на корозійну агресивність
ГОСТ 9012-59 (СТ СЭВ 468-88). Метали метод вимірювання твердості по Бринеллю
ГОСТ 9014.0-75. Лісоматеріали круглі. Зберігання. Загальні вимоги
ГОСТ 9014.1-78. Лісоматеріали круглі. Зберігання. Захист дощуванням
ГОСТ 9014.2-79. Лісоматеріали круглі. Захист вологозахисними і вологозахисно-антисептичними складами при зберіганні
ГОСТ 9014.3-81. Лісоматеріали круглі. Хімічний захист способом обприскування при зберіганні
ГОСТ 9087-81. Флюси зварювальні плавлені
ГОСТ 9231-80.Змішувачі лопатеві двовальні. Технічні умови
ГОСТ 9302-83. Пиломатеріали хвойних порід чорноморського сортування, що поставляються для експорту. Технічні умови
ГОСТ 9330-76*. Основні з'єднання деталей з деревини і деревних матеріалів. Типи і розміри
ГОСТ 9356-75. Рукави гумові для газової зварки і різання металів. Технічні умови
ГОСТ 9463-88. Лісоматеріали круглі хвойних порід. Технічні умови
ГОСТ 9466-75. Електроди покриті металеві для ручної дугової зварки сталей і наплавлення. Класифікація і загальні технічні умови
ГОСТ 9467-75. Електроди покриті металеві для ручної дугової зварки конструкційних і теплостійких сталей. Типи
ГОСТ 9480-89 (СТ СЭВ 6316-88) . Плити лицювальні пиляні із природного каміння. Технічні умови
ГОСТ 9548-74. Бітуми нафтові покрівельні. Технічні умови
ГОСТ 9583-75. Труби чавунні напірні, виготовлені методами відцентрового і напівбезперервного лиття. Технічні умови
ГОСТ 9757-90 (СТ СЭВ 5446-85). Гравій, щебінь і пісок штучні пористі. Технічні умови
ГОСТ 9812-74. Бітуми нафтові ізоляційні. Технічні умови
ГОСТ 9825-73. Матеріали лакофарбові. Терміни, визначення і позначення
ГОСТ 9833-73. Кільця гумові ущільнювальні круглого перерізу для гідравлічних і пневматичних пристроїв. Конструкція і розміри
ГОСТ 9854-81*. Кварцити кристалічні для виробництва динасових виробів. Технічні умови
ГОСТ 9870-61. Цвяхи дротяні оцинковані для азбоцементної крівлі. Технічні умови
ГОСТ 9980.5-86. Матеріали лакофарбові. Транспортування і зберігання
ГОСТ ИСО 14644-1-2002. Чисті приміщення й пов'язані з ними контрольовані середовища
ГОСТ Р 52029-2003. Вода. Одиниця жорсткості
ГОСТ Р 8.594-2002. Метрологічне забезпечення радиаційного контролю